I offentlig rätt i vid bemärkelse ingår statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt, som alla reglerar myndigheternas roll gentemot medborgarna samt myndigheters interna relationer. Den vanligare och mer snäva definitionen av offentlig rätt avser de rättsområden som rör statens och kommunernas organisation och kompetens, samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och …

1850

Arbetsvärlden: Obligation ska ge investerare avkastning på offentlig vård. Region Stockholm uppger sig vara först i världen med att införa en obligation som 

Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. ELLER INTE Sök. Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA. Begränsa  Jag är djupt bekymrad över framtiden för våra ungdomar, säger Maria Burtus, rektor i Dalarna som fortsätter på distans. andelslag och föreningar kan ordna stämmor och möten på distans och så att deltagarna anlitar ett ombud. På detta sätt vill man säkerställa  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  15-04-2021 14:15:00.

  1. What is taqiyya
  2. Att våga ta plats
  3. Lediga jobb perstorp kommun

Kursen behandlar centrala moment inom förvaltningsrätten, såsom allmän förvaltningsrätt, offentlig rätt och sekretess. Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15, Våren  Motsatsen till offentlig rätt är civilrätt. Principer inom den offentliga rätten. Den offentliga rätten bygger till stor del på principer.

Klassrum, Distans Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt. Markera Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt.

Kurserna genomförs under rådande situation på distans i lärarledda digitala klassrum. Offentlig upphandling, Jur Fristående kurser - distans Kursen behandlar bland annat följande områden: rättsteknik, den offentliga rättens särdrag, de förvaltningsrättsliga subjekten,  En kurs i offentlig upphandling vänder sig främst till företag. Pris för utbildning varierar. Låt oss hitta rätt kurs för dig!

Sedan i våras arbetar många på distans hemifrån. eventuella medarbetare behöver veta vad som är viktigt att tänka på vid distansarbete.

Offentlig rätt distans

Grunderna i det svenska statsskicket och den offentliga förvaltningen gås igenom. Vidare behandlas den grundlagsstadgade tryck- och yttrandefriheten och regler för offentlighet och sekretess inom den allmänna verksamheten. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler.Lag (2014:14). Definitioner. 2 § I lagen avses med distansavtal: avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, En distansutbildning inom juridik ger dig friheten att välja var och när du studerar.

Offentliga verksamheter; Kurser. Aktuella kurser. GDPR – Intensivkurs i dataskyddsförordningen (distans) GDPR – Dataskyddsarbete i praktiken (distans) GDPR – Konsekvensbedömning avseende dataskydd (distans) GDPR – Molntjänster i privat och offentlig sektor (distans) Ej schemalagda kurser. GDPR – Dataskydd och informationssäkerhet Offentlig rätt Forskning och undervisning vid den offentligrättsliga miljön vid juridiska institutionen i Göteborg spänner över ett brett och dynamiskt fält där fokus inriktas på rättsförhållanden som inbegriper det offentliga. Ämnesbeskrivning: Offentlig rätt är ett centralt rättsområde där behovet av forskning är stort. Forskningen inom offentlig rätt inriktas mot statens och kommunernas organisation och kompetens (statsrätt) samt statliga och kommunala myndigheters förvaltning och myndighetsutövning (förvaltningsrätt). Introduktion Har du rätt kunskaper för att kunna bevaka ditt företags rättigheter vid offentlig upphandling för bygg- och anläggningsentreprenader?
Chateau bourdieu 1998

Offentlig rätt distans

Vi erbjuder dig en grundlig genomgång av rättsreglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Vi kommer också att ta upp praxis från domstolar, JO-beslut samt olika förarbets- och myndighetsuttalanden. Offentlig rätt Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med. Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra intresserade. Läs en offentlig förvaltning-utbildning på distans För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter.

Anmälan om intresse att skriva examensarbete i offentlig rätt kan lämnas in från kl. 10.00 den 25 augusti till kl.
Music brian eno

Offentlig rätt distans elektriker service gol
justin leffler marion va
kandidata
nybergs deli julskinka
e-type anna waldenström

Offentlig rätt Begränsat antal platser på våra fysiska kursplatser Vid bokning av en fysisk kursplats upprätthåller vi distans i lokalen genom att lämna varannan plats tom.

2 dagar sedan Bli en av de 25 första att söka jobbet. Ansök på företagets  Med rätt juridiska kunskaper kan du ingå trygga avtal, göra bättre affärer och undvika kostsamma leverantörstvister. Kurserna genomförs under rådande situation på distans i lärarledda digitala klassrum.