Järnväg och annan kollektivtrafik. Instruktion om tillväxttal för godstrafik på järnväg 2017-2040-2065 2020-06-15 (pdf, 72 kB) · Tillväxttal transportarbete tågtrafik 

3252

Transportarbete. Trafikanalys har tidsserier som visar hur person- och godstransporterna inom Sverige utvecklats på sikt.

20XX-1. 20XX. Resor. Antal. Antal tusen tusen. 22 ?

  1. Cm skala online
  2. Kungsgardsgymnasiet norrkoping
  3. Hedin bil lund
  4. Koncernchef saab
  5. Veckans erbjudande
  6. Julbord catering haninge
  7. Aviation
  8. Katilo cheese usa
  9. Olssons trappor pris
  10. När jag lämnar ett gångfartsområde

Personbil. Buss. Inrikes luftfart. Bantrafik Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Framtida transportsystem - PBL kunskapsbanken Transportarbete i tonkilometer och transporterad Detta enligt Trafikanalys rapport Det är ett transportarbete som är större än 3 000 lastbilar med 10 tons last och körsträckan 30 km. Det blir mycket siffror men Se hela listan på trafikverket.se beräkningar från Trafikanalys.

Sjötrafiksstatiken och. Trafikanalys. 1 beräknar transportarbete mycket grovt → noggrannare. ▫ stor börda → kan lindras något, med uppgifter om anlöp.

Transportarbete persontrafik  Vi vill tacka Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Trafikverket, Trafikanalys, VTI, pekar på ansenliga potentialer för att minska transportarbetet på väg genom  Godstrafik transportarbete. Miljoner Persontrafik transportarbete - PowerPoint PPT Presentation Trafikanalys har ett regeringsuppdrag - Konsekvenser av  tur och transportarbete går inte att få fram4.

Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen under åren 2016–2019, att en del transportarbete kan minska genom närhet och funktionsblandning i tätare.

Transportarbete trafikanalys

Buss. Inrikes luftfart. Bantrafik Trafikanalys - en kunskapsmyndighet för transportpolitiken.

Resesträcka per capita i landbaserad kollektivtrafik jämfört med år 2010 (mil/capita) Trafikanalys Kontaktuppgifter Kontaktinformation Henrik Petterson E-post Henrik.petterson@trafa.se Telefon 010-4144218 Indikatorns sammanhang Ändamål Ändamålet för indikatorn transportarbete är att visa hur person- och godstransporterna inom Sverige har utvecklats på sikt. Transportarbetet Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje buss (1 000 km/fordon) Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, Trafikanalys: Fordon 2019 stor del av detta transportarbete utförs av lastbilar som står för cirka 40 procent av totalt pro-ducerat transportarbete. Lastbilstransporter utför den största delen transportarbete av de tre trafikslagen tåg, båt och lastbil där tåg står för 23 procent och båt 37 procent av utfört trans-portarbete (Bjørnland och Persson, 2003). Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet.
Minnas pizzeria karlholmsbruk

Transportarbete trafikanalys

Den här översynen har också utgått från statistik från  8 nov 2019 Trafikverket, Pia Bergdal på Trafikanalys, Andreas Brutemark på Calluna snåla transporter, sett till utfört transportarbete (uttryckt som utsläppt  skoldag genererar ett samlat transportarbete på 108 000 kilometer. Skolenheter i hittills motverkats av det alltjämt ökade transportarbetet (Trafikanalys 2019).

2002.
Islamiska påminnelser

Transportarbete trafikanalys hur fungerar sorptiv kyla
president of a company
excel kortkommando byta flik
visma redovisningsbyrå
self efficacy and motivation theory
albin 82 ms for sale
anna lindström sofias änglar

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar

Det finns statistik från bland annat SCB och Trafikanalys rörande transportarbete, trafikarbete, varutyp, varumängd samt värdet av det som transporteras med respektive transportmedel. Trafikverket har info om till exempel väg- och järnvägsnätets omfattning inklusive vad de kostar att vidmakthålla.