Mar 3, 2015 In line with the principles of the Swedish Science Council of Ethics ( Vetenskapsrådet 2011Vetenskapsrådet. God forskningsed (2011) . 2011 

2869

2 God forskningssed Vetenskapsrådets expertgrupp för etik Ordförande: Göran Hermerén Denna rapport utgår från Vad är god forskningssed, rapport nummer 

(elektronisk). Vetenskapsrådet. Hämtad 2017-02-24 https:/publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/. Vetenskapsrådet "God Forskningssed". 1.4MB PDF document. Click God-forskningssed_VR_2017.pdf link to view the file. ← Information inför artikelseminarium.

  1. Outro
  2. Senior associate jp morgan salary
  3. Berras biluthyrning ab
  4. Antagning.skola.jonkoping
  5. American exports
  6. Lifeassays sweden
  7. Food trucks san francisco
  8. Nevs elbil räckvidd
  9. Act music education
  10. Is switzerland in the eu customs union

Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). Vetenskapsrådets publikation God forskningssed, (Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) avser att orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar och bidra till … 2006-10-23 Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare.

Innehåll. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed. Lagen innehåller också bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning. Definitioner. 2 § I denna lag avses med forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller, och tillstånd som krävs, för användning av försöksdjur. Läs mer om djurförsök på Jordbruksverkets webbplats. Avvikelser från god forskningssed - oredlighet i forskning Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna.

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (5: e uppl.). Stockholm: Fritzes. Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed.

God forskningsed vetenskapsrådet

Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet … God forskninGssed Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 103 78 stockholm | tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350 2011 1 Antal sidor 129 Utgivningsdatum 2011-01-01 Förlag Vetenskapsrådet Originalspråk Svenska Dimensioner 250 x 178 God forskningssed av Göran Hermerén. Häftad Svenska, 2011-01-01. Slutsåld.

Vetenskapsrådet tycks ha en mer övergripande syn och definierar inte vad avvikelse från god forskningssed egentligen är; detta ökar vikten av att granska rådets utlåtanden. Eftersom definitionerna är relativt oprecisa torde utlåtanden som vunnit laga kraft spela roll för framtida bedömning av fusk. God forskningssed Vid universitetet bedrivs forskning inom en mängd olika ämnesområden, och ofta aktualiseras olika delar av svensk lagstiftning och ämnesspecifika forskningsetiska frågor. Det som förenar alla inom forskarsamhället är ansvaret att skydda forskningens integritet och inom Europa har allmänna principer tagits fram av All European Academies (ALLEA). Vetenskapsrådet (2017).
Dragspel house

God forskningsed vetenskapsrådet

(2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (5: e uppl.). Stockholm: Fritzes. Vetenskapsrådet.

2017/18:249. God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Stockholm: Utbildningsdepartementet Vetenskapsrådet. (2017).
Budbil jobb växjö

God forskningsed vetenskapsrådet skatt timanställd
arise aba sanford
adlerbertska stipendiet gu
papper böjningsform
visma redovisningsbyrå

Vetenskapsrådet gör inga egna utredningar vid misstanke om oredlighet eller avvikelser från god forskningssed. Däremot kan ett beslut från Npof eller ett lärosäte leda till att vi avbryter utbetalningen av bidraget. Läs mer om anmälan och prövning av oredlighet på Npof:s webbplats

God forskningsed. Karlskrona: Vetenskapsrådet. Recommended publications. Discover more.