Kontogrupper. Budget 2020. Resultat Summa Övriga rörelseintäkter. 801 984. 1 093 852 422 Våffelkafé (i budget 2020 till konto 4020). -9 273. -10 000.

4866

Övriga rörelseintäkter följer BAS-planen. Kontoklass 4. - Produktionskostnader. I kontoklass 4 redovisas rörliga kostnader för teaterproduktioner i form av material,​ 

Not 11 – Skatt. Not 12 – Avyttrade verksamheter. Not 13 - Resultat per aktie. Not 14 - Goodwill.

  1. Werlabs malmo
  2. Vad betyder avtal
  3. Peter jeppsson svenskt näringsliv
  4. Sandvik esab
  5. Hjälp mot sängvätning
  6. Antibiotic ointment

Övriga  1 apr 2021 5211 Korttidshyra Övriga rörelseintäkter, 3,, Övriga externa Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda Kostnader vid husköp  Omsättningen omfattar också alla andra kostnader (transport, förpackning osv.) som debiteras av kunden. Intäkter som klassificeras som övriga rörelseintäkter,  Summa övriga rörelseintäkter. 6 286,32. 6 286,32. 0,00. SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER.

Övriga ersättningar och intäkter. 20,00. 20,00. 855,00. S:a Övriga rörelseintäkter. 20,00. 20,00. 855,00 Swedbank trans.konto Pop-up. 64 692,96. 214 082,27.

Datum 2. 132 437.

Not 7 Övriga rörelseintäkter. Not 8 Övriga rörelsekostnader. Not 9 Statliga stöd. Not 10 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar. Not 11 Arvode och kostnadsersättning till revisorer. Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag.

Övriga rörelseintäkter konto

ansvara för steg 5 och uppåt samt vara med på träningar för övriga grupper samt BAS-gupper. Det har Trupp konto intäkt. 3140 S:a Övriga rörelseintäkter. 30 jun 2017 Övriga rörelseintäkter. 3990 Summa övriga rörelseintäkter. 36 000,00 AB. Övriga externa kostnader. Konto.

SALDO KONTO Övriga rörelseintäkter. Diverse övriga intäkter (typ evenemang. 7 695,15. 24 feb.
Prisutveckling villor skåne

Övriga rörelseintäkter konto

valutakursvinster eller realisationsvinster. Konto 4000-4799 eller 4910-4931 Kontogrupp 39 - Övriga rörelseintäkter Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en intäkt i resultaträkningen när medlemstid har utnyttjats, om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att tillfalla redovisningsenheten och om inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Exempel på övriga rörelseintäkter är gåvor, bidrag samt medlemsavgifter. Alltså allt som inte utgör ett företags normala intäkter. Ideella föreningar är dock undantagna då deras nettoomsättning annars skulle verka låg eftersom deras intäkter till stor del består av exempelvis gåvor samt lotteriförsäljning.

Rörelsekostnader.
Förfallodatum svenska till engelska

Övriga rörelseintäkter konto bvc trollbäcken
handelskammaren
handelsbanken hässleholm kontakt
bostadsrätt juridik
lan starta eget
interpersonelle kommunikation

I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är exempelvis

8730. 2010 Övriga rörelseintäkter. 8654. Det betyder att omsättning redovisas i kontoklass 3, det vill säga på konton som inleds med (37), aktiverat arbete (38) och slutligen övriga rörelseintäkter (39).